Inwestycje planowane

Modernizacja węzłów C.O. w obiektach Spółki  z o.o. na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej w Elblągu

Spółka z o.o. Tramwaje Elbląskie podpisała w dniu 13.05.2022 r. umowę na wykonanie usługi, polegającej na modernizacji 6 istniejących węzłów C.O., w budynkach eksploatowanych na terenie zajezdni tramwajowej w Elblągu.

Dotychczas pracujące urządzenia zostaną wymienione na nowoczesne węzły wymiennikowe, wyposażone w układy regulacyjno-sterujące.

Powyższe rozwiązanie pozwoli na poprawę parametrów użytkowych eksploatowanych instalacji grzewczych, przy jednoczesnej oszczędności zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie obniżeniu kosztów ogrzewania budynków Spółki.

Wykonawcą kontraktu jest Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z Elbląga.

Roboty modernizacyjne planuje się zakończyć do końca września br.

Skip to content