Baza danych pojazdów

Spółka Tramwaje Elbląskie posiada 33 tramwaje liniowe, w tym 14 tramwajów z niską lub częściowo niską podłogą. Na trasę, w celu obsługi 5 linii tramwajowych, codziennie wyjeżdża 14 tramwajów. Natomiast w soboty, niedziele i święta, ze względu na obsługę tylko 4 linii, eksploatowanych jest 9 tramwajów.

Lp. Typ Nr wagonu Data dopuszczenia do ruchu w Elblągu
1. 805Na 041 1983
2. 805Na 043 1984
3. 805Na 044 1987
4. 805Na 046 1987
5. 805Na 048 1987
6. 805Na 051 1988
7. 805Na 052 1990
8. 805Na 056 1990
9. 805Na 057 1990
10. 805Na mod. 058 Modernizacja 2005
11. 805Na 060 1990
12. 805Na 061 1990
13. 805Na mod. 062 2016
14. 805Na mod. 063 2016
15. 805Na 064 2019
16. 805Na 065 2019
17. Moderus Beta MF 09 AC 070 2020
18. Moderus Beta MF 09 AC 071 2020
19. Moderus Beta MF 09 AC 072 2020
20. Moderus Beta MF 09 AC 073 2020
21. Moderus Beta MF 09 AC 074 2021
22. M8C-MF13 803 2013
23. M8C-MF14 810 2015
24. M8C-MF13 812 2013
25. M8C 871 2016
26. M8C 874 2016
27. M8C 876 2016
28. 121N 401 2006
29. 121N 402 2006
30. 121N 403 2007
31. 121N 404 2007
32. 121N 405 2007
33. 121N 406 2007

Tramwaje typu 805Na i pochodne

W 2005 r. w Spółce zmodernizowano jeden wagon tramwajowy typu 805 Na. Modernizacja polegała na zastąpieniu napędu z silnikami prądu stałego na napęd z silnikami prądu przemiennego. Wagon typu 805 Na o nr 058 przeszedł naprawę główną wraz z modernizacją układu napędowego. Wyremontowano przestrzeń pasażerską, zamontowano system elektronicznej wizualnej informacji pasażerskiej. Pojawiła się klimatyzacja kabiny motorniczego. Napęd tego typu bardzo dobrze sprawdził się i sprawdza do dnia dzisiejszego.

Tramwaje typu 121 N

Tramwaj 121N jest pojazdem jednoprzestrzennym, trójczłonowym, w pełni niskopodłogowym. Pierwszy tramwaj został dostarczony do Elbląga pod koniec 2006 roku. Wcześniej jednak, bo już we wrześniu, pojazd tego typu został zaprezentowany na targach INNOTRANS w Berlinie. Zaraz po przybyciu nowy tramwaj wyjechał na pierwsze jazdy testowe.

Tramwaje typu M8C

W 2013 roku zakupiono 3 używane tramwaje typu M8C z Augsburga. W dwóch wysokopodłogowych wozach wymieniono między innymi środkowy człon na niskopodłogowy, zainstalowana została także pochylnia dla wózków inwalidzkich. Wagony otrzymały nowe czoła, które są dodatkowo wzmocnione.
Remont przeszło również wnętrze – wymieniono m.in. poszycie, szyby, jak i siedzenia.

Trzeci wagon był przy zakupie z Niemiec zdekompletowany. Brakowało w nim m.in. jednego zespołu napędowego, uszkodzony był także jeden z silników. Podjęto decyzję o wykonaniu modernizacji w szerszym zakresie. Oprócz prac wykonanych w zakresie jak dla dwóch pierwszych wagonów, w tym wagonie wymieniono układ napędowy z impulsowego prądu stałego na falownikowy prądu przemiennego oraz wymieniono instalację elektryczną.

Tramwaj Moderus Beta MF 09 AC

Tramwaj MF 09 AC jest tramwajem z rodziny Moderus Beta. Jest to tramwaj krótki, długości 14,3 m, jednoczłonowy, z niską podłogą w części środkowej, przystosowany do wjazdu wózków inwalidzkich oraz wyposażony w stanowisko dla wózków z oparciem i pasem bezwładnościowym, z dopuszczalną liczbą miejsc ogółem: 91. Pierwszy raz wyruszył w trasę 21 listopada w Łodzi, gdzie został poddany niezbędnym badaniom, prowadzącym do uzyskania świadectwa homologacji. Producentem tramwaju jest Spółka MODERTRANS POZNAŃ. Cztery tramwaje tego typu zostały dostarczone do Elbląga w I kwartale 2020 r., piąty – w II kwartale 2021 r.